¤ Mad Badal ¤

هو أن يجتمع المد والهمزة فى كلمة لكن تتقدم الهمزة على المد

Berkumpulnya Huruf “Mad” dan “Hamzah” dalam 1 kalimat, namun “Hamzah” ditulis lebih dahulu kemudian huruf “Mad”/diatasnya.

Contoh:

أمنو
Ä manu
إيمانا
Ï mänan
أوتوا
Ü tü

Iklan