¤ Mad ‘Iwadh ¤

هو الوقف على التنوين المنصوب فى أخر الكلمة

Berhenti pada “Tanwin” yang harkatnya “Nasab/Fatahtain” pada “Akhir kalimat”.

Contoh:
عليما
ditulis: ‘alïman
dibaca: ‘alïmä
حكيما
ditulis: hakïman
dibaca: hakïmä

dibaca seperti itu ketika berada pada akhir ayat yg diwaqafkan.

Iklan